Üretimimiz

Ham madde üretilecek ürünün cinsine göre selüloz ambarından yada geri dönüşümlü kağıt stok sahasından hamur hazırlamaya alınır.Hamur hazırlamada işlenen hamur bilgisayar kontrollü sistemle kağıt makinesi hamur sistemine aktarılır.Kağıt makinesinde tam otomasyonla kontrol edilip şekillenen kağıt mal sarıcıda tambura sarılırken kağıdın nem içeriği kalite kontrol laboratuarı tarafından , dolgusu, gramajı bilgisayar sistemince izlenir ve kontrol edilir.Ayrıca kağıt ve hamur numuneleri de alınarak sistem sürekli izlenmektedir.Tambura sarılan mamul müşterinin istediği bobin genişliği ve çaplarında kesilir.Kalite kontrol sorumlusu tarafından kesim kalitesi kontrol edilir.Kontrolü tamamlanan mamul ambalajlanır ve etiketlenerek sevk ambarına teslim edilir.

Üretim Süreci

Selüloz stok sahası ve geri dönüşümlü kağıt stok sahası olmak üzere iki bölümden oluşur.

Selüloz ve geri dönüşümlü kağıtlar hamur hazırlama bölümünde birbirinden farklı  iki ayrı sistemde hazırlanmaktadır. Üretilecek kağıda göre hammadde bileşimi konveyörlere yüklenir  daha sonra, mekanik işlemler sonrasında elyaf su içinde açılır. Gerekli katkılar eklenen ve laboratuvar  kontrolunda devam eden üretim sürecinde hazırlanan  kağıt hamurunun ön karışımı, bilgisayar ortamında kontrol edilen sistem aracılığıyla  kağıt makinası hamur kasalarına aktarılır.Şayet dönüşümlü kağıtlar kullanılarak üretim yapılacak ise  geri dönüşümlü kağıtlar bir dizi farklı  işlemler sonunda ileri  teknoloji gerektiren (sıcak ve kimyasallar altında ovalama) sisteminde hamur hazırlama işlemi  tamamlanır. Selüloz içindeki yabancı maddeler ile geri dönüşümlü kağıt hamurunun içinde bulunan safsızlıklar tüm işlemlere paralel olarak belirli  aşamalarında sistemden uzaklaştırılır.

Hazırlanmış olan hamurlar kağıt makinesi karışım deposunda reçetesine göre katkı ilaveleri sonrası tekrar temizlenme kademelerinden geçirilir ve hamur kasası vasıtasıyla  elek üzerine serilir. Bu aşamadan itibaren hamurdan su geri alınmaya başlanır.Belirli bir kuruluğa gelen hamur, elek tarafından orta keçe üzerine transfer edilir. Orta keçe tarafından alınan ve bir miktar daha kuruyan kağıt alt ve üst keçe aralarında taşınarak presler vasıtasıyla yankee silindiri ile temas ettirilir ve hood sisteminden gelen sıcak hava ile en son kurutma bölümünden geçerek kuruma işlemini tamamlar. Silindir yüzeyinden raspalanarak sıyrılan kağıt, mal sarıcıya giderken, radyoaktif gramaj ölçme cihazı ile çok hassas bir şekilde gram, nem ve dolgu özellikleri ölçülür. Kağıdın gramajı ve diğer özellikleri bilgisayarlı otomatik kalite kontrol sistemi tarafından kontrol edilerek üretime yön verilir. Sistemin içindeki bilgisayar ağı, tüm üretim sürecini inceler, kontrol eder. İzlenmesi istenen parametreleri sistem operatörlerine görsel olarak sunar ve istendiği anda çıktılarını verir.Kağıt üretiminden sorumlu olan operatörler üretim süreçinde  kağıt üretimini ve kaliteyi bilgisayar ortamında kontrol etme ve yönlendirme imkanlarına  sahiptirler. 

Kağıt, radyoaktif gramaj ölçme cihazından kontrol edilerek geçtikten sonra mal sarıcıda tambura sarılır. Kalite kontrol sorumlusu tarafından örnekleri alınır ve kağıdın fiziksel özellikleri ölçülerek kontrol edilir. Bu arada sistem operatörlerine düzenli olarak rapor verilir. Kağıdın bu kontroller sırasında istenilen kalite şartlarına uygunluğu saptanarak müşterinin sipariş ettiği ölçülere göre bobin kesme makinesinde kesimi gerçekleştirilir ve bobinler ambalajlamaya verilir.

Kalite kontrolden geçmiş bobinler ürün cinsine göre ambalajlanır, tartılır ve etiketlenir. Bu aşamada oluşan veriler elektronik ortamda  yollanır ve mamul stokları oluşmaya başlar

Mamul sevk ambarına girişleri yapılan bitmiş ürünler; gruplarına, ölçülerine ve sevkiyat durumuna göre dikey stoklama yöntemi ile ambarlanır. Sevk edilecek ürünler forkliftler vasıtası ile yüklemeye hazırlanırken, etiket bilgilerindeki barkodlar dikkate alınarak yükleme ve sevkiyat listesi hazırlanır.

Fikirleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz!