İnsan Kaynakları Politikası

İşyerimizde personel kadroları işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilerek, onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkün olduğunun tüm personel tarafından anlaşılması ile sağlanır.

Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilecek şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.Personel şirket içinde veya şirket dışında kurs, seminer veya konferansa gönderilebilir.Teknik eğitim ihtiyaçlarını bölüm yöneticileri tespit ederler, sosyal eğitimleri ise insan kaynakları departmanı tespit ederek uygular.

İşyerinin ücret politikası performansa göre ücrettir.

İşyerinde belirli dönemlerde performans değerlendirmesi yapılır.

Personelin üst derecede bir göreve yükseltilebilmesi için üst derecedeki ilgili kadronun boş bulunması ve personelin o işin gerektirdiği niteliklere sahip bulunması ve bu kadronun gerektireceği performansı yerine getirmiş olması gerekir.

 

Fikirleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz!