Levent Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Kalite Yönetim Sistemi

Uygunsuzlukları önleme ,firma içi ve dışı iletişim kanallarını oluşturma prensiplerinde kurulmuş ve geliştirilmeye açık bir şekilde yapılandırılmıştır. Kalite Politikamız tüm iş arkadaşlarımızın benimseyeceği ve doğrultusunda çalışacağı prensip ve hedefleri içerir.

Politikamız

Personelimizin yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini geliştirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamaktır.Her personelin, yaptığı işlerin kalitesinin bir başkası tarafından kontrol edilerek değil, spesifikasyonlara uygun çalışılarak oluşturulabileceği bilincine sahip olmasını sağlamaktır.Ancak bu sayede pazardaki yerimizi ; eğitilmiş, uyumlu çalışan ve ekip çalışması konusunda başarılı uygulamaları olan personelimiz ile sürdürüp geliştirebiliriz.

Kaynaklarımız

Öncelikle uygunsuzlukların önlenmesine ayrılacak, en üst düzeyde müşteri tatmini sağlayacak,güvenilir olacak ve müşteriye bir değer sunacak şekilde kullanılacaktır. Bunun gereği olarak, hammadde,yardımcı maddeler ve kimyasallar temin ettiğimiz iç ve dış tedarikçilerimizle uzun dönemli ve karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük esasına dayalı açık ilişkiler kurulacaktır.

Sürdürülebilir İlerleme İçin Levent Kağıt En İyi Hizmeti Sağlar

Her zaman daha iyisi için...

Temizlik Kağıdı sektöründe yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda aranılır bir üretici olmak.
Mevcut kağıt makinamızın olanaklarını en üst düzeyde kullanarak Pazar payımızı büyütmek, Müşteri portföyünü arttırmak, müşteri şikayetlerini azaltmak ve kalite sürekliliğini sağlamak. Ayrıca Pazar koşullarının yaratacağı fırsatları ve olanakları gözeterek yeni bir temizlik kağıt makinası yatırımını gerçekleştirmek.
Hurda kağıt satın alma ve işleme kültürünü geliştirmek ,yurtiçi elverişli hammadde kaynaklarına ulaşmak teknolojik yatırımlarla pazarın talep ettiği kaliteli ve katkısı yüksek kağıtları üretmek ,insan kaynaklarının bilgi ve becerilerini arttırmak.

Fikirleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz!