LEVENT KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kalite Yönetim Sistemi

Uygunsuzlukları önleme, firma içi ve dışı iletişim kanallarını oluşturma prensiplerinde kurulmuş ve geliştirilmeye açık bir şekilde yapılandırılmıştır. Kalite Politikamız tüm iş arkadaşlarımızın benimseyeceği ve doğrultusunda çalışacağı prensip ve hedefleri içerir.

Politikamız

Personelimizin yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini geliştirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamaktır.
Tesislerimizi Keşfedin

Müşterilerimize ilham verir ve onlara yardımcı oluruz

Kaynaklarımız ,öncelikle uygunsuzlukların önlenmesine ayrılacak, en üst düzeyde müşteri tatmini sağlayacak,güvenilir olacak ve müşteriye bir değer sunacak şekilde kullanılacaktır. Bunun gereği olarak, hammadde,yardımcı maddeler ve kimyasallar temin ettiğimiz iç ve dış tedarikçilerimizle uzun dönemli ve karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük esasına dayalı açık ilişkiler kurulacaktır.

Her zaman birlikte daha güçlüyüz

Kalite Politikamız Ortak Akıldan Yana

Levent Kağıt

Türkiye'nin önemli büyük temizlik kağıdı fabrikası olma özelliğinin yanı sıra, üretiminin büyük bir bölümünü de ihracata ayırmıştır. İngiltere, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Fransa, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, İspanya, K.K.T.C., Azarbeycan, Gürcistan, Özbekistan ve Tanzanya, Angola, Mozambik gibi Afrika ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yapmaktadır.

Bize Ulaşın