Levent Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kurulu Kalite Yönetim Sistemi ,uygunsuzlukları önleme ,firma içi ve dışı iletişim kanallarını oluşturma prensiplerinde kurulmuş ve geliştirilmeye açık bir şekilde yapılandırılmıştır. Kalite Politikamız tüm iş arkadaşlarımızın benimseyeceği ve doğrultusunda çalışacağı prensip ve hedefleri içerir. Politikamız, personelimizin yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini geliştirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamaktır.

Şirketimizin kalite kontrol anlayışı ,bu sürece ortak olan kişilerin belirli standartlara göre eğitilmesi ve yaptığı işi kendisinin kontrol edebilmesi ile pazarın ve müşterilerimizin istediği kalitede ürün üretebilme amacına dayanmaktadır .

Ancak bu sayede pazardaki yerimizi ; eğitilmiş, uyumlu çalışan ve ekip çalışması konusunda başarılı uygulamaları olan personelimiz ile sürdürüp geliştirebiliriz.

Kaynaklarımız , Hedeflere ulaşmaya, risklerin önlenmesine ve çözüm bekleyen uygunsuzlukların önlenmesine ayrılacak, en üst düzeyde müşteri tatmini ve müşteri bağımlılığı sağlayacak, güvenilir ve müşteriye bir değer sunacak şekilde kullanılacaktır. Bunun gereği olarak, hammadde, yardımcı maddeler ve kimyasallar temin ettiğimiz iç ve dış tedarikçilerimizle uzun dönemli ve karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük esasına dayalı açık ilişkiler kurulacaktır.

Fikirleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz!