Levent Kağıt’a hoş geldiniz. Size daha iyi hizmet verebilmek için çağrı merkezi aracılığıyla bazı kişisel verileriniz işlenecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma metnini dinlemek için 1’i, devam etmek için lütfen 2’yi tuşlayınız.

(Müşteri 1’e bastığı takdirde okunacak metin)

Levent Kağıt’ı arayanların paylaşmış olduğu ad, soy ad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası vb. nitelikteki kişisel veriler arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi ve arama sayısının istatiksel amaçla tespiti, Levent Kağıt’ın bilgi danışma temin sürecinin yürütülmesi, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, satış ve pazarlama operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Bu kişisel veriler, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup yalnızca, hukuki uyuşmazlıklar kapsamında ve talep halinde, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre ilgilisine iletebilirsiniz.

Şimdi sizi operatöre bağlıyorum.