Kalite Politikası

Temizlik ve Endüstriyel Kağıt üretimi ile Ondüle Mukavva Levha ve Mahya üretimi  yapan LEVENT KAĞIT A.Ş’de müşteri beklentileri ve yasal mevzuatlar doğrultusunda  kurulu Kalite Yönetim Sistemi ,uygunsuzlukları önleme ,firma içi ve dışı iletişim kanallarını  oluşturma prensiplerinde kurulmuş ve geliştirilmeye açık bir şekilde yapılandırılmış ve Kalite Sisteminin sürekli iyileştirilmesi, Üst Yönetim tarafından takip edilmektedir.

Kalite Politikamız tüm iş arkadaşlarımızın benimseyeceği ve doğrultusunda çalışacağı  prensip ve hedefleri içerir.

Politikamız, personelimizin yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini geliştirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamaktır.Her personelin, yaptığı işlerin kalitesinin bir başkası tarafından kontrol edilerek değil, standartlara  uygun çalışılarak oluşturulabileceği bilincine sahip olmasını sağlamaktır.Ancak bu sayede pazardaki yerimizi ; eğitilmiş, uyumlu çalışan ve ekip çalışması konusunda başarılı uygulamaları olan personelimiz ile sürdürüp geliştirebiliriz.

Kaynaklarımız ,öncelikle uygunsuzlukların önlenmesine ayrılacak, en üst düzeyde müşteri tatmini sağlayacak,güvenilir olacak ve müşteriye bir değer sunacak şekilde kullanılacaktır.

Bunun gereği olarak ,hammadde,yardımcı maddeler ve kimyasallar   temin ettiğimiz iç ve dış tedarikçilerimizle uzun dönemli ve karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük esasına dayalı açık ilişkiler kurulacaktır.