Hakkımızda

LEVENT KAĞIT A.Ş'e kurulu Kalite Yönetim Sistemi ,uygunsuzlukları önleme ,firma içi ve dışı iletişim kanallarını oluşturma prensiplerinde kurulmuş ve geliştirilmeye açık bir şekilde yapılandırılmıştır. Kalite Politikamız tüm iş arkadaşlarımızın benimseyeceği ve doğrultusunda çalışacağı prensip ve hedefleri içerir.

Politikamız, personelimizin yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini geliştirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamaktır.Her personelin, yaptığı işlerin kalitesinin bir başkası tarafından kontrol edilerek değil, spesifikasyonlara uygun çalışılarak oluşturulabileceği bilincine sahip olmasını sağlamaktır.Ancak bu sayede pazardaki yerimizi ; eğitilmiş, uyumlu çalışan ve ekip çalışması konusunda başarılı uygulamaları olan personelimiz ile sürdürüp geliştirebiliriz.

Kaynaklarımız ,öncelikle uygunsuzlukların önlenmesine ayrılacak, en üst düzeyde müşteri tatmini sağlayacak,güvenilir olacak ve müşteriye bir değer sunacak şekilde kullanılacaktır. Bunun gereği olarak, hammadde,yardımcı maddeler ve kimyasallar temin ettiğimiz iç ve dış tedarikçilerimizle uzun dönemli ve karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük esasına dayalı açık ilişkiler kurulacaktır.