Haberler / Duyurular

KAPALI DEVRE KAMERA İZLEME AYDINLATMA BEYANI

 

LEVENT KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

KAPALI DEVRE KAMERA İZLEME AYDINLATMA BEYANI

 

Levent Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) çerçevesinde Şirket bina ve tesislerinde kullanılmakta olan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin detay vermek ve kişisel verilerin gizliliği, temel hakları ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

 

İşbu Aydınlatma Metni, KVKK düzenlemelerine dayanmaktadır.

1.            Kapalı Devre Kamera İzleme Faaliyetlerinin Amacı

Kapalı Devre Kamera İzleme Faaliyetleri, Şirket’in güvenlik politikasının bir parçası olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir. Toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket bina ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Şirket bu sistemi yalnızca çalışan, bina ve tesislerin güvenliğinin sağlanması, bina ve tesislere yapılan girişlerin kontrolü amacıyla yürütmektedir.

 

2.            Kapalı Devre Kamera İzleme Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Bölgeler  

Kapalı kamera izleme faaliyetleri Şirket’in tüm lokasyonlarında yürütülmektedir. Kapalı devre kamera izleme faaliyeti kapsamında, kamera sayısı, güvenliğin sağlanması amacı ile sınırlı olarak belirlenmiştir. Söz konusu kayıtlar yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarı ile görüntülenebilmektedir.

 

3.            Kapalı Devre Kamera İzleme Faaliyetleri Kapsamında Toplanan Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

İşbu izleme faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket bina ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, Şirket’in iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.leventkagit.com.tr adresinde yer alan Levent Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

4.            Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak ŞİRKET’e başvurarak,

•                 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•                 İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•                 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•                 Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•                 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

•                 Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•                 Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•                 İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•                 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın

giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda iletilen talepler şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVKK 13. Madde uyarınca, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilen Başvuru Formu’nu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi İzmir Kemalpaşa Asfaltı Caddesi No:67 P.K :15 35730  Kemalpaşa/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu leventkagit@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

LEVENT KAĞIT SANAYİ

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Tarih: 28/07/2020